آسانسور مسافر بر سیستم غیر مستقیم

آسانسور مسافر بر سیستم غیر مستقیم( INDIRECT ) :


دراین سیستم یک پیت به عمق ۱٫۵ متر مورد نیاز می باشد.وجک در یک سمت از چاه در کنار دیوار یا آهنکشی نصب می شود.فضایی که از چاه به علت نصب جک پرت می شود به اندازه ۳۰ تا ۴۰ سانت می باشد.
ویژگی های آسانسورهای با سیستم جک غیر مستقیم بغل کابین:
-- در این سیستم برای تامین امنیت مکانیکی از سیستم پاراشوت های آنی ضربه ای استفاده می شود وبرای تامین امنیت هیدرولیکی در مواقع پاره شدن شلنگ از راپچرولو استفاده می شود.
-- عدم نیاز به حفر چاه وامکان استفاده از سه طرف از چاهک جهت ورود وخروج
-- حداکثر ظرفیت با احتساب وزن کابین ۱۵۰۰ کیلوگرم می باشد.
-- ارزانتر بودن سیستم به علت کوتاه تر بودن طول جک و پایین آمدن سایز پمپ به دلیل دوبرابر بودن سرعت کابین نسبت به جک
-- اورهد مورد نیاز دراین سیستم ۴٫۸۵ متر + فضای جان پناه تریف شده در استاندارد EN 81
از این سیستم معمولا در جاهایی استفاده می شود که :
-- امکان کندن چاه وجود نداشته باشد.
-- امکان نصب ریل جهت کابین به علت پانورامیک بودن سیستم ومحدودیت های دیگر وجود نداشته باشد.
-- استفاده از دو ضلع چاه جهت ورود وخروج (در کابین های تونلی یا L شکل) مد نظر باشد.
-- از این سیتم معمولا در جاهایی استفاده می شود که:
-- پیت مورد نیاز جهت این سیستم ۱٫۵ متر می باشد.
-- در صورت عدم رعایت استاندارد EN 81 پیت و اورهد را می توان در پروژه های خاص کمتر نمود.
-- در سیستم های ماشین بر جک بغل به صورت دوبل استفاده می شود.

ظرفیت( Kg )باز شوابعاد کابینابعاد چاهکموتور خانه
A*B (mm)X*Y (mm)P (mm )OH (mm)MX*MY (mm)MH (mm )
450TS - 801100 * 11001750*1600150038002000*20002000
CO - 70
630TS - 901100 * 14001750*1800
CO - 80