آسانسور مسافر بر سیستم مستقیم زیر کابین

آسانسور مسافر بر سیستم مستقیم زیر کابین ( Direct ACT ) :


دراین سیستم یک پیت به عمق ۱٫۵ متر ویک چاه به قطر ۶۰ سانتیمتر به عمق زیرمورد نیاز می باشد
-- در صورت استفاده از جک تک استیج عمق چاه به اندازه طول مسیر+ یک متر می باشد.
-- در صورت استفاده از جک دو استیج عمق چاه به اندازه نصف طول مسیر + یک متر می باشد.
-- در صورت استفاده از جک سه استیج عمق چاه به اندازه طول مسیرتقسیم بر ۳+ یک متر می باشد.
ویژگی های آسانسورهای با سیستم جک مستقیم زیر کابین: -- به صفر رسیدن احتمال سقوط آسانسور به علت اینکه پیستون دائما زیر کابین قرار دارد.
-- امکان استفاده حداکثر از فضا به علت اشغال فضای کم جهت نصب سیست
-- عملکرد آرام وبدون سروصداومتعادل بودن
-- امکان استفاده از ظرفیت های زیاد وکابین های پانورامیک (شیشه ای)
-- نصب آسانتر وسرویس نگهداری کمتر نسبت به سیستم های دیگر
-- اورهد مورد نیاز دراین سیستم به اندازه ارتفاع کابین + فضای جان پناه تعریف شده در استاندارد EN 81
-- برخورداری از ضریب امنیتی بالا جهت استفاده از این سیستم به عنوان خودروبر
-- در اقلیم هایی که امکان کندن چاه به عمق زیاد به علت رسیدن به آب و…. وجود ندارد،جک های تلسکوپی دو یا سه استیج پیشنهاد می گردد.

ظرفیت( Kg )باز شوابعاد کابینابعاد چاهکموتور خانه
A*B (mm)X*Y (mm)P (mm )OH (mm)MX*MY (mm)MH (mm )
450TS - 801100 * 11001500*1600150038002500*20002000
CO - 70
630TS - 801400*11001800*1600
750TS - 901400 * 13001800 * 1800
CO - 80
1000TS - 901700*1300 2100*1800
2100*11002500*1800