اینورتر

مزایای اینورتر:
- تنظیم‌کننده سرعت موتور (کنترل دور)
- تغیر دهنده جهت دور به راحتی و بدون نیاز به کنتاکتور
- روشن و خاموش نمودن موتور بدون نیاز به قطع و وصل برق اصلی
- کاهش ضربه‌های مکانیکی و در نتیجه افزایش طول عمر مفید قسمت مکانیکی
- حفاظت موتور در مقابل افزایش ولتاژ و جلوگیری از آسیب دیدن موتور
- در اکثر کاربردها حذف کامل جریان راه اندازی موتور
- کنترل فرایند بهبود یافته با تطبیق جریان خروجی پمپ یا فشار بطور مستقیم با الزامات فرایند، در مقایسه با دیگر اشکال کنترل، تغییرات کوچک می‌توانند بسرعت با یک اینورتر (VSD) اصلاح شوند که عملکرد فرایند را بهبود می‌بخشد. وقتیکه دستگاه کنترل میزان تغییراتی را ارائه می‌دهد که بطور نامحدود واقعاً متغیر می‌باشند، احتمال کمتری از نوسان فشار یا جریان وجود دارد.
- بهترین راه برای تصحیح سطح ولتاژمیانگین در موتور های توان کم فقط توسط اینور تر ها قابل جبران شدن است