جک غیر مستقیم

آسانسور باربر هیدرولیک – سیستم غیر مستقیم 1- 2 ( INDIRECT 1:2 ) :

بالابر-بار-بر-هیدرولیک