سیستم قیچی

کاربرد و مزایا :
-- سیستم خود اتکا
-- عدم نیاز به ریل گذاری
-- عدم نیاز به آهنکشی
-- فضای مفید بیشتر
-- نصب در حداقل زمان
-- عدم نیاز به تخریب و بنایی
-- استهلاک بسیار کم

طول ( L )تا 6 متر
عرض ( W )تا 3 متر
طول مسیر ( T )H = 0.6 * L
ظرفیت مفیدتا 5000 کیلو گرم

( در موارد خاص تا 12000 کیلو گرم )
سرعت0.5 متر بر ثانیه
پیت ( P ) تا 90 سانتی متر
( نسبت به طول مسیر )

کاربرد :
-- ماشین بر
-- باربر
بالابر ، ماشین بر ( قیچی ) در مکان هایی مانند پارکینگ آپارتمان، تعمیرگاه خودرو ، انبار های بزرگ میتواند جایگزین مناسب برای رمپ باشد.
بالابر قیچی می تواند با کابین و یا بدون کابین یا بصورت یک پلت فرم اجرا گردد .
سیستم قیچی