شیر کنترل دو بوبین

شیر دو بوبین KV1S


شیر بلین سری KV1S مخصوص بالابر هیدرولیکی است و دارای دو بوبین می باشد.نحوه حرکت بالابر هیدرولیکی با شیر دو ببین بلین مانند شیر تک ببین است یعنی شروع و توقف حرکت بالابر هیدرولیکی به سمت پایین و همچنین شروع حرکت بالابر هیدرولیکی رو به بالا بدون سر و صدا و آرام است با این تفاوت که توقف حرکت روبه پایین بالابر هیدرولیکی نیز آرام و بی سرو صدا است. نحوه حرکت بالابر هیدرولیکی با این نوع شیر بلین بصورت زیر است:
شیر دو بوبین