فلکه جک هیدرولیک

 

تولید شده در اندازه های 8 و 10 و 13 و 20 و 25 و 32 و 45 و 50 میباشد .