ماشین بر هیدرولیک

کاربرد و مزایا :
-- مناسب برای جابه جا کردن خودرو سواری لیفتراک و خودرو های سنگین .
-- امکان جابه جایی عمودی انواع خودروها
-- ضریب ایمنی بالا
-- برای ظرفیتهای بالا با دو جک
-- توقف نرم تر و هم تراز تر کابین در طبقات
-- سرویس و نگهداری آسانسور

کورس جک ( cm )تا 2000
سرعت ( m/s )تا 0.3
پیت ( cm )150
اورهد ( cm )380
حداقل ابعاد چاهک ( cm )330 * 550 ( جک مستقیم )

370 * 540 ( جک بغل 1 – 2 )
نوع و طرز قرار گیری جکتک استیج ، مستقیم بغل ، دوبل ( در صورت حفر چاه تا 6 متر )

تک استیج ، مستقیم زیر کابین ( تا 20 متر )

تک استیج ، 1-2 بغل ، دوبل ( تا 12 متر )

دو استیج ، مستقیم زیر کابین ( تا 12 متر )

سه استیج ، مستقیم زیر کابین ( تا 16 متر )