پاراشوت لحظه ای کارسلینگ هیدرولیک

 • تک-غلطک
  پاراشوت لحظه ای تک غلطک BP3
  پاراشوت های تک غلطک ساخت کارخانه PFB ایتالیا مدل BP3 متاسب برای ریل های T16 میباشد، همچنین ظرفیت یک جفت این مدل ۳۹۰۰ کیلوگرم است.
 • دو غلطک
  پاراشوت لحظه ای دوغلطک SP50
  پاراشوت های دو غلطک ساخت کارخانه ی PFB ایتالیا مدل SP50 مناسب و قابل تنظیم برای ریل های T5 تا T16 میباشد. همچنین ظرفیت یک جفت […]
 • دو غلطک
  پاراشوت لحظه ای دو غلطک SP60
  پاراشوت های دو غلطک ساخت کارخانه PFB ایتالیا مدل SP60 مناسب و قابل تنظیم برای ریل های T5 تا T16 میباشد، همچنین ظرفیت یک جفت این […]
 • تک-غلطک
  پاراشوت لحظه ای تک غلطک BP1
  پاراشوت های تک غلطک ساخت کارخانه PFB ایتالیا مدل BP1 مناسب برای ریل های T9 میباشد، همچنین ظرفیت یک جفت این مدل ۱۷۰۰ کیلوگرم است.