پمپ پیستونی شعاعی

 

پمپ های پیستون شعاعی هیدرولیکی معمولا برای سیستم های فشار بالا می باشد.(فشارکاری 400 تا 700 bar.برای مثال در سیستم های هیدرولیکی از قبیل پرس، ماشین های پروسه ی پلاستیک و ماشین آلاتی برای گیره و حالت کلمپ. پمپ های پیستونی شعاعی تنها پمپ هایی هستند که با رضایتمندی در فشارهای کاری بالا کار می کنند. حتی تحت کارکرد پیوسته و مداوم. پمپ های پیستون شعاعی هیدرولیکی در دو حالت موجود می باشند. با بلوک سیلندر خارج از مرکز که پیستون در داخل رینگ خارجی صلب می چرخد.
خارج از مرکز بودن کورس پیستون را تعیین می کند. یا با یک شفت خارج از مرکز، چرخش شفت به صورت خارج از مرکز، موجب حرکت پیستون به صورت نوسانی و شعاعی خواهد شد. برخی از مدل ها دارای تعداد پیستون فرد هستند که موجب کاهش پالس جریان می شود.
پارامترها:
حجم جابه جایی: 0.5 تا 100CC
ماکزیمم فشار: تا 700bar
محدوده ی سرعت: 1000 تا 3000rpm
در این نوع پمپ پیستون‌ها نسبت شفت به حالت شعاعی قرار گرفته‌اند و با چرخش شفت، پیستون‌ها باز و بسته می شوند. سیلندرها به صورت خارج از مرکز هستند و با نیروی گریز از مرکز، حرکت رفت و برگشتی تامین می گردد.
پمپ پیستون شعاعی هیدرولیکی نوع دیگر از پمپ هیدرولیکی می باشد.و در دو برند Hawe , Rexroth توسط رکسان تامین می شود