کفشک تخت کارسلینگ

 

- مناسب برای ریل T5،T9،T16
- برای ظرفیت مختلف
- برای سرعت تا 1m/s و 1/6 m/s
- جنس بدنه از فولاد
- لنت راهنما از نوع pvc
- پوشش در نوع رنگ و آبکاری